20M 16A 專業線轆    
 

特點:
電壓:
插座數量:
電纜類型:
最大負載(繞綫): 
最大負載(非繞綫):
測驗規範:
尺寸:
重量

先動回彈功能 IP44
240V
1 x 16A BSEN60309
1.5mm (3芯), HO7RN-F (橡膠線)
1320W
3520W
BSEN 61242:1998
250 x 310 x 100mm (W x H x D)
5.8kg
Wing Wah Mechanical Co., Ltd. All Rights Reserved

Powered by ABCHK.com